Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Справжня Публічна оферта (надалі - Оферта), що розміщена на Веб-сайті за посиланням: https://tuoscomics.com є офіційною пропозицією ТОВ ТУОС КОМІКС (дата та номер запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації: 06.11.2019 р.; 1 069 102 0000 044246) (надалі - Продавець) адресованою невизначеному колу осіб укласти договір купівлі-продажу товару дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин (надалі – Договір) на нижчевикладених умовах.

Прочитайте текст даної Оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь її пунктом, чи не зрозуміли будь-який її пункт, пропонуємо Вам відмовитися від замовлення товарів в Інтернет-магазині на Веб-сайті за посиланням: https://tuoscomics.com, або уточнити інформацію, що Вас цікавить за наступним контактним телефоном: +38096 123-65-57 чи написати електронне повідомлення за адресою: info@tuoscomics.com

Здійснюючи замовлення будь-якого товару або послуги в Інтернет-магазині на Веб-сайті за посиланням: https://tuoscomics.com, Ви підтверджуєте свою повну і безумовну згоду з умовами даної Оферти.

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення і є її складовою невід'ємною частиною:

Оферта - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій особі, укласти з ним договір купівлі-продажу Товару дистанційно, тобто через Інтернет-магазин Продавця на умовах, що містяться в пропозиції.

Договір- публічний договір купівлі-продажу Товарів, укладений Продавцем із Покупцем на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку (мережа Інтернет) на умовах, викладених в даній Оферті.

Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Покупцем умов Публічної оферти даного Договору.

Продавець - ТОВ ТУОС КОМІКС (дата та номер запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації: 06.11.2019 р.; 1 069 102 0000 044246), що здійснює продаж Товарів, представлених на Веб-сайті: https://tuoscomics.com за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет).

Відвідувач - будь-яка особа, що відвідує Веб-сайт без мети розміщення Замовлення.

Користувач - будь-яка особа, відвідувач Веб-сайту https://tuoscomics.com, що приймає всі умови цієї Оферти і яка має намір зробити замовлення Товару, що представлений на Веб-сайті. Розміщуючи Замовлення Користувач погоджується, що він є дієздатним громадянином та досягнув 18 років.

Покупець - користувач, який здійснив замовлення на Веб-сайті з метою покупки Товару і тим самим підтверджує свою згоду з усіма умовами даної Оферти.

Сторони - Продавець та Покупець.

Веб-сайт - сайт, який належить Продавцю та розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://tuoscomics.com.

Інтернет-магазин - офіційний інтернет-магазин Продавця ТОВ «ТУОС КОМІКС», що знаходиться на Веб-сайті Продавця та призначений для здійснення продажу Товарів необмеженому колу осіб, шляхом укладення договору публічної оферти купівлі-продажу товарів згідно із запропонованим Продавцем зображенням та описом Товарів, розміщеним на Веб-сайті Продавця.

Реєстрація на веб-сайті - процес створення Користувачем власного облікового запису - Особистого кабінету шляхом заповнення на Веб-сайті Продавця спеціальних форм.

Особистий кабінет - персональний розділ Покупця на Веб-сайті Продавця, доступ до якого здійснюється за допомогою логіну та паролю Покупця, та в якому відображені його персональні дані і перелік Замовлень.

Замовлення -належним чином оформлений і розміщений на Веб-сайті запит Покупця, адресований до Продавця, на покупку і доставку обраного ним на Веб-сайті Товару за вказаною Покупцем адресою на умовах встановлених даною Офертою.

Товар - об'єкт угоди Cторін, перелік найменувань асортименту якого, представлений в Інтернет-магазині на Веб-сайті Продавця з метою його продажу.

Істотний недолік – недолік Товару, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

-          він взагалі не може бути усунутий;

-          його усунення потребує понад 14 (чотирнадцяти) календарних днів;

-          він робить Товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

Акційна знижка - знижка, яка надається на певний Товар. Розмір знижки вказується на сторінці Товару. Ціна на Товар вже вказана з урахуванням акційної знижки.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.Даний Договір є публічним договором(офертою) відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу.

2.2. Відвідувач та/або Користувач набувають статусу Покупця після оформлення ними Замовлення.

2.3. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти договір купівлі-продажу товарів, є факт оформлення і підтвердження Замовлення на умовах та у порядку, що встановлений даним Договором.

2.4. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжньої пропозиції - Оферти), Покупець підтверджує, що він повністю ознайомлений і згоден з умовами даної Оферти.

2.5. Дана Оферта набуває чинності з моменту її опублікування на Веб-сайті Інтернет-магазину Продавця: https://tuoscomics.com і діє до моменту її відкликання Продавцем.

3. РЕЄСТРАЦІЯ НА ВЕБ-САЙТІ

3.1. Для формування Замовлень на Веб-сайті Користувач/ Покупець може пройти процедуру реєстрації та створити Особистий кабінет.

3.2. Реєстрація на Веб-сайті дозволяє зробити покупки в Інтернет-магазині більш швидкими, зручними та вигідними, адже не потрібно повторно заповнювати інформаційні дані про себе для оформлення Замовлення, можна бачити стан Замовлення й перелікзамовлень зроблених раніше, а також можна накопичувати бонусні бали.

3.3. Реєстрація на Веб-сайті здійснюється шляхом натискання на кнопку «Особистий кабінет». Після цього дотримуючись підсказок виконати всі небхідні дії.

3.4. Під час реєстрації на Веб-сайті Користувач / Покупець зобов’язується надати точну і достовірну інформацію про себе і контактні дані для виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем і доставки йому сплаченого Товару.

3.5. Факт реєстрації Користувача/ Покупця на Веб-сайті є беззаперечним прийняттям ним правил, викладених в даній Оферті та свідчить про надання ним згоди на обробку персональних даних.

3.6. Реєстрація на Веб-сайті не є обов’язковою для оформлення Замовлення.

3.7. Користувач / Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані ним при реєстрації. У разі виникнення у Користувача / Покупця підозр щодо безпеки його логіна і пароля або можливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Користувач / Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавця, направивши відповідний електронний лист або зателефонувавши по телефону.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, що був обраний та замовлений Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту Продавця (за умови його фактичної наявності), а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товару порядку та на умовах, що встановлені в даному Договорі.

4.2.Найменування і кількість Товару вказується Покупцем при оформленні Замовлення на Веб-сайті Продавця. Асортимент товарів представлений в каталозі товарів Інтернет-магазину на Веб-сайті.

4.3. Товар замовляється Покупцем виключно для особистих, сімейних, побутових потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

4.4. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товаруі за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором. Перехід права власності на Товар підтверджується документом, виданим Продавцем (товарна накладна, квитанція, чек тощо).

4.5. Покупець гарантує Продавцю, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання Договору відповідно до його умов.

4.6. Цей Договір регулює купівлю-продаж в Інтернет-магазині, в тому числі: 

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині по категоріям; 

- самостійне оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині; 

- оплата Покупцем Замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; 

- виконання і передача Замовлення Покупцеві у власність на умовах даного Договору. 

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

5.1. Продавець має право:

5.1.1. в залежності від ринкової кон’юнктури періодично переглядати та змінювати вартість Товару, що представлений до продажу в Інтернет-магазині;

5.1.2. в односторонньому порядку припинити           виконання данного Договору, у разі порушення Покупцем його умов;

5.1.3. пропонувати Акційні знижки на Товар, що передбачає тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;

5.1.4. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

5.2. Продавець зобов’язаний:

5.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

5.2.2. надати Покупцю повну і достовірну інформацію про Товар та його вартість, а також про вартість та порядок доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації на Веб-сайті;

5.2.3. в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку / передачу для доставки замовленого Покупцем Товару в спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар;

5.2.4. у разі припинення даного Договору повернути Покупцю грошові кошти, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

5.3. Покупець має право:

5.3.1. оформити Замовлення в Інтернет-магазині;

5.3.2. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору;

5.3.3. відмовитись від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на даний Товар;

5.3.4. відмовитись від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

5.3.5. розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

5.3.6. уразі розірвання чи відмови від даного Договору вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар;

5.4. Покупець зобов’язаний:

5.4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

5.4.2. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його умовами, а також ознайомитись із асортиментом, вартістю та особливостями Товару, що представленийдопродажу в Інтернет-магазині, порядком оплати Замовлення та способами його доставки;

5.4.3. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару;

5.4.4. впорядку та на умовах, встановлених даним Договором прийняти замовлений якісний Товар;

5.4.5.виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Продавець забезпечує наявність на своєму складі Товарів, представлених на Веб-сайті. Фотографії, що супроводжують Товар є простими ілюстраціями до нього і можуть незначно відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду Товару з огляду на особливості передачі кольорумоніторів персональних комп’ютерів окремих моделей та / або мобільних пристроїв за допомогою яких переглядається відповідна сторінка Веб-сайту. Опис та / або характеристики, що супроводжують Товар не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації відносно Товару Покупець повинен звернутися до Продавця за контактними телефонами зазначеними на Веб-сайті в розділі «Контакти» або надіслати електронне повідомлення за допомогою електроної пошти..

6.2. Покупець самостійно, на власний розсуд обирає на Веб-сайті в Інтернет-магазині представлений до продажу Товар та оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту шляхом додавання обраного Товару у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки «До кошика»,після чого заповнює спеціальну форму необхідною інформацією про себе, а саме вказує: прізвище та ім’я, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати Товару, обраний спосіб і бажане місце доставки Товару та натискає кнопку «Оформити замовлення», що свідчить про підтвердження ним свого Замовлення. Покупець може також оформити замовлення на Товар в Інтернет-магазині зателефонувавши за номерами телефонів, що вказані на Веб-сайті у розділі «Контакти».

6.3. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення» та / або здійснивши замовлення Товару по телефону Покупець підтверджує, що він ознайомлений з усіма умовами цього Договору до моменту вчинення Акцепту, підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами цього Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на Веб-сайті Інтернет-магазину на дату укладання Покупцем цього Договору.

6.4. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення» Покупець підтверджує, що він до замовлення (придбання) Товару в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.

6.5. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити вказаний Товар із Замовлення та / або анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця по телефону або надіславши йом уелектронне повідомлення. За відсутності Товару Покупець має право замінити його аналогічним Товаром або відмовитися від даного Товару та анулювати Замовлення.

6.6. Покупець несе повну відповідальність за надання ним недостовірних відомостей, що потягло за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

6.7. Після оформлення Замовлення на Веб-сайті Покупцеві надається інформація про передбачувану дату доставки шляхом електронного повідомлення на його електронну адресу або по телефону. Менеджер, який обслуговує дане Замовлення, уточнює деталі Замовлення, погоджує дату доставки, яка залежить від наявності замовлених Товарівна складі Продавця і часу, необхідного для обробки і доставки Замовлення.

6.8. Очікувана дата передачі Замовлення компанії-перевізнику для здійснення доставки повідомляється Покупцю по електронній пошті або приконтрольному дзвінку Покупцеві по телефону. Дата передачі Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку в разі наявності об'єктивних, на думку Продавця, причин.

6.9. Строк обробки та формування Замовлення становить до 2-х робочих днів з моменту підтвердження Замовлення. У разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було оформлене та підтверджене у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого робочого дня.

6.10. Покупець має право відмовитися від Замовлення в будь-який час до моменту його відправки Покупцеві, повідомивши про дану обставину Продавця завчасно по телефону.

6.11. У разі скасування оплаченого Замовлення вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю способом, яким Товар був оплачений. 

6.12. Спілкування Користувача / Покупця з менеджерами та іншими представниками Продавця у зв’язку з оформленням Замовлення та / або з інших питань має будуватися на принципах загальноприйнятої моралі і комунікаційного етикету. Заборонено використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також загроз і шантажу, в незалежності від того, в якому вигляді і кому вони були адресовані.

7. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

7.1. Ціна Товару, що представлени на Веб-сайті Інтернет-магазину зазначається в національній валюті України - гривні і включає в себе всі передбачені законодавством податки та збори.

7.2. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та відображається на відповідній сторінці Веб-сайту Інтернет-магазину. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних і замовлених Покупцем Товарів та ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов даного Договору.

7.3. У разі неправильного зазначення ціни замовленого Товару, в т.ч. через технічну помилку, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення з відкоригованою (виправленою) ціною або для анулювання Покупцем Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим.

7.4. Ціна Товару, що представлений на Веб-сайті Інтернет-магазину може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

7.5. Продавець має право надавати акційні знижки на Товари, що розміщені на Веб-сайті Інтернет-магазинута встановлювати програму бонусів. Види та розмір акційних знижок на Товари, а також порядок і умови нарахування бонусів встановлюються Продавцем та можуть бути змінені ним в односторонньому порядку.

7.6. Оплата Товару здійснюється в готівковій або безготівковій формі залежно від обраного Покупцем способу оплати.

7.7. При оплаті Покупцем Замовлення в безготівковій формі можливе стягування комісії банком.Покупець несе всі витрати на комісії та будь-які інші витратипов’язані зі сплатою Замовлення в такий спосіб.

7.8. Оплата в безготівковій формі за допомогою платіжних засобів вважається здійсненою в момент одержання Продавцем від оператора платіжної системи електронного підтвердження транзакції, за умови подальшого зарахування (одержання) коштів, у розмірі вартості замовлених Товарів, на банківський рахунок Продавця. Продавець не несе відповідальності за нездійснення операції банком, зокрема, у зв’язку з необхідністю проведення перевірки операції та / або необхідністю дотримання будь-яких інших вимог законодавства.

7.9. У разі не надходження коштів на рахунок Продавця у розмірі 100% вартості Замовлення, Продавець залишає за собою право анулювати Замовлення.

8. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ

8.1. Доставка Товару здійснюється у спосіб, що був обраний Покупцем при оформлення Замовлення та за його рахунок. Способи доставки, що пропонуються Продавцем та орієнтовні терміни доставки представлені на Веб-сайті і включають в себе:

8.1.1. доставка по всій території України – компанією-перевізником «Нова пошта» за адресою, що була вказана Покупцем при оформленні Замовлення (доставка до відділення компанії-перевізника або за відповідною адресою – кур’єрською службою компанії-перевізника);

8.1.2. інший спосіб доставки – за погодженням між Сторонами.

8.2. Доставка Замовлення не здійснюється на тимчасово окуповані території України (Автономна Республіка Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей).

8.3. Доставка Замовлення здійснюється за рахунок Покупця. Вартість доставки кожного Замовлення розраховується індивідуально, виходячи з обраного способу доставки, ваги Товару, регіону куди здійснюється доставка,залежить від діючих тарифів компанії-перевізника.

8.4. Доставка Замовлення здійснюється у строки від 1 до 7 календарних днів, в залежності від обраного способу доставки, обраного Товару і регіону куди здійснюється доставка, та попередньо узгоджуютьсяз Продавцем при підтвердженні Замовлення.

8.5. Продавець гарантує передачу замовленого та оплаченого Покупцем Товару компанії-перевізнику в кількості, зазначеній і сплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару та в належному (робочому) стані і якості. Сторони погодили, що затримки в доставці, що сталися не з вини Продавця не є порушенням умов даного Договору.

8.6. Передача Замовлення для відправки компанії-перевізнику здійснюється з моменту його підтвердження Продавцем (за умови його наявності на складі). Під час здійснення доставки компанією-перевізником Замовлення вручається Покупцеві або третій особі, що вказана в Замовленні в якості одержувача. Для отримання Замовлення у відділенні компанії-перевізника або при адресній доставці кур’єром компанії-перевізника, Покупцю або третій особі, що вказана в Замовленні в якості одержувача необхідно пред’явити паспорт та назвати номер відправлення (номернакладної). Продавець повідомляє номер відправлення (номер накладної) Покупцю після передачі оформленого та підтвердженого Замовлення компанії-перевізнику по телефону або шляхом направлення електронного повідомлення.

8.7. У випадку відсутності Покупця за адресою доставки, що була вказана Покупцем при оформленні Замовлення -при кур’єрській доставці компанією-перевізником, або якщо Замовлення не було отримано Покупцем у відділенні компанії-перевізника (у строки зберігання, що встановлені відповідною компанією-перевізником), або у разі відмови Покупця від отримання Замовлення з необгрунтованих причин, Замовлення повертається за зворотньою адресою до Продавця. Оплата за послуги доставки компанії-перевізника вираховуються із суми, що була перерахована Покупцем за Товар.

8.8. При прийнятті Замовлення, Покупець зобов’язаний оглянути Товар і перевірити його на відповідність заявленому вигляду, комплектності та цілісності упаковки. За відсутності претензій до Товару, що був доставлений, Покупець розписується в документі, що підтверджує доставку Замовлення. Прийняття Замовлення та підпис у документах свідчить про те, що претензій до Товару Покупець на момент його одержання не має, а Продавець в повному обсязі та належним чином виконав свій обов’язок щодо передачі Товару Покупцю.

8.9. У разі виявлення недоліків (пошкодження / некомплектність) Товару при прийнятті Замовлення Покупець має зафіксувати вказані обставини в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, що здійснює доставку. За можливості, недоліки (пошкодження / некомплектність) Товару повинні бути зафіксовані засобами фото- та / або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня з моменту одержання Товару, Покупець зобов’язаний повідомити Продавця по телефону або шляхом направлення електронного повідомлення про виявлені недоліки (пошкодження / некомплектність) Товару та домовитись про його заміну.

8.10. Ризик випадкового знищення або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту здачі Товару компанії-перевізнику, що здійснює доставку Товару Покупцю або з моменту фактичної передачі Товару Покупцю (при самовивозі Товару з магазину Продавця).

9. ОБМІН І ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. У разі виявлення в момент отримання Товару недоліків Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

9.1.1. пропорційного зменшення ціни;

9.1.2. безоплатного усунення недоліків Товару в розумний строк;

9.1.3. відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

9.2. У разі виявлення в момент отримання Товару Істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару (продавця, виконавця), або фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право за своїм вибором вимагати від Продавця або Виробника:

9.2.1. розірвання Договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

9.2.2. вимагати заміни Товару на такий же Товар або на аналогічний Товар, з числа наявних у Продавця.

9.3. У разі вимоги про повернення Товару через його Істотні недоліки (якщо вони виникли з вини Продавця і виявлені після одержання Товару), Продавець повертає Покупцеві грошові кошти за Товар неналежної якості протягом 5 банківських днів з дня одержання ним від Покупця письмової заяви про таке повернення грошових коштів.

9.4. Покупець має право протягом 14 днів (не рахуючи дня купівлі) обміняти Товар належної якості на аналогічний у Продавця, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

9.5. Обмін Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю разом з проданим Товаром. У разі якщо Товар, що був повернутий Покупцем не відповідає вказаним вимогам, Продавець залишає за собою право не приймати повернення та надіслати / повернути Товар назад Покупцю без повернення вартості Товару.

9.6. Не підлягають обміну / поверненню непродовольчі товари належної якості перелік яких затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №172 від 19.03.1994 року «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів».

9.7. Для оформлення повернення / обміну Товару (розірвання Договору) Покупець заповнює Заяву на повернення за формою розміщеною на Веб-сайті. Покупець повинен заповнити всі обов’язкові поля Заяви на повернення та додати до даної Заяви копію розрахункового документу, що підтверджує придбання Товару.

9.8. Продавець не несе відповідальності за неможливість здійснення повернення Товару належної якості та його вартості у випадку невнесенням Покупцем до Заяви про повернення необхідних даних та / або якщо ним не було додано до Заяви про повернення копію розрахункового документу.

9.9. Покупець може повернути Товар з належним чином оформленими документами на його повернення засобами поштового зв’язку / кур’єрською службою за поштовою адресою Продавця вказаною реквізитах Продавця (розділ 15 даного Договору). Відправлення Товару при його поверненні здійснюється за рахунок Покупця.

9.10. Сторони погодили, що в разі розірвання договору купівлі-продажу у зв’язку з поверненням Товару, розрахунки з Покупцем (повернення Продавцем грошових коштів сплачених Покупцем за Товар) здійснюються протягом 5 (п’яти) банківських днів шляхом перерахування  Продавцем грошових коштів на рахунок Покупця з якого ним було сплачено за Замовлення чи на інший рахунок Покупця, що був вказаний ним в Заяві на повернення, або у готівковій формі (якщо Замовлення було оплачено Покупцем готівкою).

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

10.1.Гарантійний термін на Товари представлені в Інтернет-магазині встановлюється виробником і вказується на етикетці або на ярлику.

10.2. Продавець не відповідає за недоліки Товару, якщо вони виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. У випадку порушення умов даного Договору Сторона несе відповідальність, визначену даним Договором та (або) чинним законодавством України. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом даного Договору.

11.2. Продавець не несе відповідальність за вибір Покупцем Товару, а лише гарантує відповідність замовленого Товару.

11.3. Продавець не несе відповідальності:

11.3.1. за змінений виробником вигляд Товару;

11.3.2.за незначну невідповідність кольорової гами Товару, що може відрізнятись від оригіналу Товару, виключно за різної передачікольору моніторами персональних комп’ютерів окремих моделей та мобільними пристроямиза допомогою яких переглядається відповідна сторінка Веб-сайту;

11.3.3.за зміст і достовірність інформації, що надається Покупцем під час оформлення Замовлення;

11.3.4.за комісію, що утримується банком Покупця під час здійснення оплати Товару;

11.3.5.за строки зарахування грошових коштів Покупця на банківський рахунок Продавця;

11.3.6.за затримку доставки Товару, що відбувається за обставин, що виникли та знаходяться поза межами контролю Продавця;

11.3.7. за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логін та пароль третім особам або в разі неправомірного заволодіння ними третіми особами.

11.4. Відвідувачу Веб-сайту, Користувачу, Покупцю забороняється використовувати будь-які пристрої або програмне забезпечення, яке може перешкодити роботі Веб-сайту; здійснювати будь-які дії, в результаті яких інфраструктура Веб-сайту піддасться непропорційно великому і необгрунтованому навантаженню (наприклад, розсилка масових електронних листів - «спам»); втручатися в роботу програмного забезпечення Веб-сайту, або його функціональних елементів, включаючи розміщення на Веб-сайті матеріалів, заражених вірусами, шкідливими програмами. Збитки, що були завдані внаслідок вказаних протипраних дій відшкодовуються їх завдавачами в повному обсязі.

11.5. Посилання на інші інтернет-ресурси, які знаходяться на Веб-сайті, призначені виключно для ознайомлювальних цілей. Продавець не несе ніякої відповідальності за будь-які збитки або втрати, які можуть бути понесені в результаті переходу на інтернет-ресурси, посилання на які містяться на Веб-сайті.

11.6. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання ними своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор). Під форс-мажорними обставинами, обставинами непереборної сили за даним Договором Сторони розуміють: пожежі, повені, землетруси, зсуви, несприятливі погодні умови стихійного характеру, дорожні інциденти, заворушення та заколоти, військові маневри та бойові дії, нормативні акти,видані органами законодавчої та/або виконавчої влади України, рішення органів місцевого самоврядування, аварії в електричних мережах та інші обставини, що виникли після укладення даного Договору та прямо заважають виконанню його умов. Дія форс-мажорних обставин, обставин непереборної сили підтверджується висновком відповідного компетентного органу (організації), що уповноважені засвідчувати такі обставини.

Сторона, якій форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили заважають виконанню договірних зобов’язань за даним Договором, зобов’язана повідомити іншу Сторону в письмовій формі в строк, не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з моменту виникнення таких обставин. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору призупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин.

11.7. Якщо через дію форс-мажорних обставин, обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за даним Договором продовжує тривати більш ніж 3 (три) місяці, кожна із Сторін Договору має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, попередньо письмово повідомивши про це іншу сторону та здійснивши остаточні розрахунки.

11.8. Усі спори, що виникають з даного Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

12.1. Персональні дані Відвідувача Веб-сайту / Користувача / Покупця обробляються у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані збираються виключно з метою додержання вимог, що діють у сфері торгівлі, регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами та просування Товару.

12.2. Під час реєстрації на Веб-сайті та / або при оформленні Замовлення Користувач  / Покупець надає про себе наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса, адреса електронної пошти, пароль для доступу до Особистого кабінету на Веб-сайті.

12.3. Надаючи свої персональні дані Продавцю, Відвідувач Веб-сайту / Користувач / Покупець погоджується на здійснення їх обробки Продавцем, в тому числі з метою просування Продавцем товарів і послуг, а також передачу персональних даних третім особам, що були залучені Продавцем для виконання зобов’язань перед Відвідувачем Веб-сайту / Користувачем / Покупцем за даним Договором.

12.4. Користувач / Покупець надає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Користувача / Продавця (без додаткового повідомлення Користувача / Покупця про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець, при цьому, бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

12.5. Сторони Договору зобов’язані забезпечити захист персональних даних, що стали їм відомі з електронних документів (повідомлень) під час вчинення електронних правочинів, у порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних».

12.6. Продавець має право відправляти інформаційні, у тому числі рекламні повідомлення на електронну пошту і мобільний телефон Користувача / Покупця з його згоди. Користувач / Покупець має право відмовитись від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, що інформують Користувача / Покупця про замовлення і етапах його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Користувачем / Покупцем.

12.7. Продавець має право використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

12.8. Продавець отримує інформацію про IP-адресу Відвідувача Веб-сайту. Дана інформація не використовується для встановлення особистості Відвідувача Веб-сайту.

12.9. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Користувачем / Покупцем на Веб-сайті в загальнодоступній формі.

12.10. Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Користувачем / Покупцем. При цьому, Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, і / або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень.

12.11. Порядок збору, обробки, зберігання, використання та захисту персональних даних Відвідувача Веб-сайту, Користувача, Покупця встановлений в Політиці конфіденційності та захисту персональних даних, що розміщена на Веб-сайті в мережі Інтернет за посиланням: https://tuoscomics.com/privacy-policy.

13. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

13.1. Даний Договір вважається укладеним з моменту акцептування Покупцем цієї Оферти. Даний Договір діє з моменту його укладення і до повного виконання Продавцем і Покупцем своїх зобов’язань.

13.2. Даний Договір може бути достроково припинено:

13.2.1. за взаємною згодою його сторін;

13.2.2. за ініціативи Покупця шляхом повідомлення про це Продавця протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання Товару;

13.2.3. на підставі рішення суду; Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством Украіни

13.2.4. у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), які тривають більш ніж 3 (три) місяці (що підтверджується відповідним документом компетентного органу) та у зв’язку з цим не дозволяють Сторонам виконати свої зобов’язання за даним Договором.

13.3. Продавець має право в односторонньому порядку припинити виконання цієї Оферти, у разі порушення Покупцем її умов.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Вся текстова інформація, графічні зображення, торгові марки, програмні коди, елементи дизайну, які відображені на Веб-сайті (надалі - матеріали Веб-сайту) є об’єктами права інтелектуальної власності та належать їх правоволодільцям (Продавцю, його контрагентам, іншим особам).

Відвідувач Веб-сайту / Користувач / Покупець може переглядати і завантажувати матеріали Веб-сайту тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право інтелектуальної власності. Забороняється змінювати матеріали Веб-сайту, а також поширювати або демонструвати їх в будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей. Будь-яке використання матеріалів Веб-сайту на інших інтернет-ресурсах або в комп'ютерних мережах без згоди їх правоволодільців забороняється.

14.2. Продавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти та / або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. Зміни внесені в Оферту вступають в силу з моменту опублікування Оферти в новій редакції (зі змінами) на Веб-сайті Інтернет-магазину Продавця, якщо інший строк набрання чинності змін не було визначено в тексті нової редакції Оферти. Оферта вважається відкликаною з моменту видалення її публікації на Веб-сайті Інтернет-магазину Продавця.

14.2. Продавець має право переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

14.3. Інтернет-магазин та супутні сервіси можуть бути тимчасово / частково або повністю недоступними у зв’язку з проведенням профілактичних робіт або з інших технічних причин. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Відвідувача Веб-сайту / Користувача / Покупця або без такого повідомлення.

14.4. Сторони усвідомлюють, що продаж Товарів здійснюється Продавцем, який зареєстрований та діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстроване в Україні.

14.5. Усі правовідносини, що виникають з даного Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються даним Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14.6. Акцептуючи дану Оферту Покупець погоджується, що всі спори, пов’язані з даним Договором будуть розглядатись у відповідності до законодавства України без врахування колізійних норм іноземного права. Покупець також погоджується, що всі такі спори знаходяться у виключній компетенції судів України.

14.7. Заголовки, що зазначені в розділах та пунктах даного Договору, використовуються тільки для зручності користування текстом. Вказані заголовки не можуть розглядатись як визначаючі, обмежуючі або змінюючі, чи такі, що впливають на значення та сенс умов даного Договору або будь-якої його частини.

14.8. Недійсність будь-якого пункту або частини цього Договору не веде до недійсності Договору в цілому.

14.9. У випадках, не врегульованих даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

14.10. Забороняється використовувати Веб-сайт в цілях протизаконної та іншої забороненої діяльності. При використанні Веб-сайту Відвідувач Веб-сайту / Користувач / Покупець погоджуються дотримуватись законів України і етичних норм поведінки.

14.11. Прийняття претензій з боку Відвідувача Веб-сайту / Користувача / Покупця до Продавця здійснюється по телефону / шляхом направлення електронного повідомлення / засобами поштового зв’язку або іншим доступним способом за адресою / телефоном Продавця, що вказані в розділі 15 даного Договору.

14.12. Листування між Сторонами за даним Договором здійснюється за допомогою засобів поштового та електронного зв’язку. Поштова та електронна адреса Продавця вказана в розділі 15 даного Договору. Електронна адреса Покупця надається ним під час реєстрації Особистого кабінету на Веб-сайті або під час оформлення Замовлення.

 

15. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ТОВ «ТУОС КОМІКС» (дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації: 06.11.2019 р.; 1 069 102 0000 044246)

Юридична адреса та поштова адреса: 04073, м.Київ, вул. Сирецька,  9

Контактний телефон: +38096 123-65-57

Адреса електронної пошти: info@tuoscomics.com

 

Дата опублікування 15. 06. 2020 р.